Breeding Management of Cows and Buffaloes online Training Maharashtra

Breeding Management of Cows and Buffaloes online Training Maharashtra

"गाई-म्हशीचे प्रजनन व्यवस्थापन"

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपुर

क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
शिरवळ, जिल्हा-सातारा
Breeding Management of Cows and Buffaloes online Training Maharashtra
Add caption

पशुपालकांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण"गाई-म्हशीतील प्रजनन व्यवस्थापन"

दि. १६/०७/२०२० ते २०/०७/२०२०
(वेळ १९.३० ते २१.३०)

(एकूण कालावधी ५ दिवस)


प्रमुख मार्गदर्शक

डॉ.पी.टी.जाधव
मा.संचालक, विस्तार शिक्षण
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपुर

डॉ.एम. व्ही. धुमाळ
मा.सहयोगी अधिष्ठाता
क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
शिरवळ, जिल्हा-सातारा

संयोजक
डॉ. मुकुंद आमले

समन्वयक
डॉ.महेश रांगणेकर

तज् मार्गदर्शक
डॉ. नितीन मार्कण्डेय, सहयोगी अधिष्ठाता

डॉ. दिनेश भोसले, प्रादेशिक विक्री संचालक
(ए.बी. हिस्टा, साध्य आशिया)

डॉ. महेश रांगणेकर, स. प्राध्यापक

डॉ. अजित माळी, स. प्राध्यापक

डॉ. संजय कदम, वैरण विकास अधिकारी

डॉ. मुकुंद आमले, प्राध्यापक

डॉ. संजय अयघाते,जनरल मेनेजर,
(हिरबैंक कंपनी)

डॉ. कविता खिलारे, स. प्राध्यापक

डॉ. बालाजी आंबोरे.स. प्राध्यापक

डॉ. गोकुळ सोनावणे, विषयतज्
नोंदणी शुल्क नाही


e.mail: maheshrangnekar@gmail.com

तपशीलासाठी संपर्कः ७५८८६५२१८३/७७५७०१९९३३)


(पशुपालकांनी नोंदणीसाठी स्वतःचे नाव, पत्ता, फोन नं.. ई मेल. व्हाट्सएप नं. वरील फोन किंवा व्हॉट्सअप नं. वर पाठवावे)


आयोजक
पशु प्रजननव प्रसूति शास विभाग
क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
शिरवळ, जिल्हा-सातारा

Breeding Management of Cows and Buffaloes online Training Maharashtra Breeding Management of Cows and Buffaloes online Training Maharashtra Reviewed by Nitesh S Khandare on July 15, 2020 Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.