Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana 2023


 नाविन्यपूर्ण योजना व जिल्हास्तरीय योजना 2023


योजनेचे नाव - १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे

शेळी पालन योजना वेबसाईट सुरु झाली आहे. जाणून घेवूयात sheli palan karj yojana संदर्भातील माहिती. जेणे करून तुम्हाला शेती पूरक व्यवसाय म्हणून शेळी पालन कुक्कुटपालन किंवा दुग्ध व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अनुदान मिळू शकेल.

शेळी पालन योजना वेबसाईट सुरु झाली.

महाराष्ट्र शासनच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या mahabms.com या वेबसाईटवर हा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करावा लागतो. परंतु काही दिवसांसाठी हि शेळी पालन योजना वेबसाईट बंद असल्याने अर्जदारांना अर्ज करता येत नव्हते आता मात्र पुन्हा एकदा अर्ज करण्यासाठी हि वेबसाईट सुरु झालेली आहे.
त्यामुळे ज्यांना शेळी पालन कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी अनुदान हवे आहे त्यांनी लवकरात लवकर अर्ज ऑनलाइन करून द्यावे असे आह्वान शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.


Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana 2023


टीप :-
१. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

2. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्‍या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.

3. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य.

योजने संदर्भात शासन निर्णय बघण्यासाठी येथे क्लिक करा 

लाभार्थी निवडीचे निकष - प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )

Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana 2023


अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -
१) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )
२) * सातबारा (अनिवार्य)
३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)
४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र
५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )
६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )
७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )
८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )

अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा


९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
१०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)
१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
१४) वय - जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana 2023 Sheli Mendhi Gat Vatap Yojana 2023 Reviewed by Nitesh S Khandare on December 17, 2022 Rating: 5

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.